Наверх

Мае ідэі па развіццю сельскай гаспадаркі у Беларусі ( калі ласка, пішыце каментарыі)

Автор: Pawel Pietkiewicz
Опубликовано: 2453 дня назад (25 марта 2013)
Рубрика: Без рубрики
Просмотров: 773
+3
Голосов: 3
Сярэдняя ураджайнасць зернавых у Беларусі складае прыкладна 38 цантняр з га. У гэты ж час у Германіі - 72. Можна сказаць, што у іх больш урадлівыя глебы, больш спрыяльны клімат, але гэтыя "адмазкі" не прайдуць.У Беларусі ёсць раёны, якія дасягаюць ураджайнасці 55 - 60 га: Нясвіжскі, Клецкі напрыклад. Дык у чым справы, можа банальна у нядбальнасці начальнікау, не толькі тых, якія запрауляюць адсталымі саугасамі, але і тых, якія наладзілі працу у сябе, але не хочуць распаусюджыць свае метады у рамках усёй краіны? Тут ёсць яшчэ адна праблема: пэуныя сельгаспрацаунікі проста не эканомяць паліва. Замест выканання сваіх абавязкау па пасадцы бульбы, азімых механізатары, бывае, пачынаюць учыняць фарсаж на трактарах, асабліва, калі на полі гразка, таму што відэа будзе больш файным. У апрауданне механізатары гавораць: "Дык паліва жа халяунае, саухознае". Па-першае - яно каштуе грошай, і не маленькіх. Па - другое, я разумею. што хочацца і раслабіцца, павесяліцца, але гэта трэба рабіць выключана у вольны час і за свае сродкі. Канешне, сельгаспрацаунікі атрымоуваюць заробак у памерах 65-70% ад агульнадзяржаунага, што проста недапускальна і ганьбоуна. Значыць, проста павялічваем заробак. Як? А давайце зробім павялічэнне заробкау за кошт павялічэння колькасці кропах гандлявання на селе і памяншэння коштау на тую самую прадукцыю, якую і вырабляюць ад зары да зары нашы механізатары( таксама аграномы, падсобныя працаунікі, кіроуцы грузавых аутамабіляу, тэхнічак, якія таксама задзейснены у селгаспрацы)І самае галоунае: ПАВЯЛІЧВАЦЬ ЗАКУПАЧНЫЯ КОШТЫ на сельгаспрадукцыю ПАДВОРНЫХ гаспадарак, дзякуючы чаму людзі зацікавяцца і будуць проста когці рваць, каб не пусціць у бур'ян сваю зямлю, будуць трымаць і пэуную жыунасць( хаця б карову,кур,але не свіней - гэта вельмі, вельмі цяжка і затратна). А як араць свае соткі? Толькі трактар тут у дапамогу. Можна купіць матаблок, а можна і саухозным араць, дзе і паліва будзе саухознае. А калі ж працаваць на саім падвор'і? Вось тут та і закранаецца ужо самае набалелае пытанне Беларусі - дэмаграфічная сітуацыя на селе. Разумееце, аб чым я. Хачу таксама зазначыць, што у сельская гаспадарцы друкарны станок грошай будзе вельмі карысным,так як за надрукаваныя грошы Белпатрэбсаюз і будзе закупаць прадукцыю у сялян, і ніякай інфляцыі тут не атрымаецца: працаунікі сельгаспрацы ( сюда я яшчэ адношу і працаунікоу прадпрыемствау па пераапрацоуцы сеьгассыравіны - такія прадпрыемствы абавязаны размяшчацца таксама на селе) будуць вырабляць столькі прадукцыі, будуць дасягаць тых ураджаяу( якія рэальны), каб іх грошы не абязкоштваліся. Прабачце, ккалі ласка, людзі, у якіх ёсць родныя у ліку механізатарау за "халяунае паліва". Я дакладна ведаю, што 80% механізатарау - САМЫЯ АДКАЗНЫЯ І КАМПЕТЭНТНЫЯ у саёй сферы. Я даволі добра разумею жыццё на селе ( было, што пас кароу з дзедам, калі прыходзіла наша чарада, займаліся загатоукай сена карове, 60 сотак засявалі бульбы). Хачу сказаць адно: каментуюце, крытыкуйце, пішыце свае ідэі па развіцці сельскай гаспадаркі, на беларусі да і Расіі. Украіны.
Насельніцтва Беларусі
Комментарии (2)
pavel kauryha # 27 марта 2013 в 18:37 0
Павел Пяткевіч закрануў вельмі набалелае пытанне -- эфектыўнасці сельскай гаспадаркі. Гэта пытанне тлее на Беларусі з савецкіх часоў. Калгасна-прымусовая сістэма не апраўдала сябе і не апраўдвае і цяпер. Зямля павінна быць у руках гаспадара, а не ў выпадкова прышлых.
Чаго хацець ад сялян цяпер? Калі нейкія савецкія зладзеі прышлі і абакралі людзей. Шляхам сучаснага рэкету адабралі Зямлю, усе сельгаспрылады, скаціну, разабралі хлявы і ток. Усё гэта знішчылі і згнаілі. Загналі ў нейкія калгасы і арганізавалі голад, але самае страшэннае, што гэтыя савецкія людзі, як яны сябе называлі, узяліся за фізічнае знішчэнне працаўнікоў-калгаснікаў у ГУЛАГАХ.
Алексей Сазонов # 6 апреля 2013 в 01:03 0
Думаю, что топливо - капля в море, на урожайность оно вряд ли сильно влияет. Другое дело - удобрения. И у нас удобрений вносят достаточно, но не всегда правильно. Вот сколько есть в колхозе калия, столько и всыпем, без учёта особенностей почвенного покрова. Но ведь так нельзя. Да, ситуация значительно лучше, чем раньше, но культуру землепользования надо повышать! Вносить больше удобрений, интенсивно обрабатывать, и, самое главное, изучать почву, ведь во многом именно от неё будет зависеть урожайность. Надо доводить до населения, что почва - тонкий инструмент, и к нему надо относится бережно. И вот когда наши люди это поймут, когда даже простые дачники перестанут поливать лук керосином против червей и мешками сыпать доломитку, не озаботившись о pH, вот тогда можно будет смело смотреть в будущее.